Prosjektnr: 15052
Prosjekt:
Huseby skole
Sted: Saupstad
Kunde: Hent AS
Produkter: Trapper og rekkverk
Ferdigstilt: 2021

Om prosjektet

Nye Huseby barneskole, med plass til cirka 700 elever, holder til i den sørlige, tre etasjer høye fløya. Huseby ungdomsskole, med 450 elever, disponerer fire-etasjeren lengst i nord. I tillegg til ordinære barne- og ungdomsskoler har Huseby skoler et tegnspråklig grunnskoletilbud (A. C. Møller tegnspråksenter).

Vår leveranse

Leveransen består av mange trapper og rekkverk av ulik utførelse. Hovedtrappen i bygget er produsert med vanger av flattstål, trinn før mørtel (ilagt parkett) og strenderfritt spilerekkverk med tre-håndløper.