Prosjektnr: 12492
Prosjekt:
Heimdal VGS
Sted: Saupstad
Kunde: Skanska Bygg Trondheim
Produkter: Trapper og rekkverk
Ferdigstilt: August, 2018

Om prosjektet

Det nye, store skoleanlegget på Saupstad i Trondheim går for å være blant de mest miljøvennlige i verden. Dette var også en uttalt ambisjon da Sør-Trøndelag fylkesting fattet vedtaket om å satse på nybygg fremfor å renovere og utvide 40 år gamle Heimdal videregående på nabotomta. Så godt som all energi det nye, store bygget trenger, hentes fra sola, bakken og miljøvennlig biogass.

I tillegg til skolelokaler med 1.140 elevplasser, rommer nybygget en stor flerbrukshall og en kultursal. Flerbrukshallen, som allerede er døpt «Kolstad Arena», blir Kolstad Håndballs nye hjemmebane.

Vår leveranse

Leveransen består av mange trapper og rekkverk av ulik utførelse. Hovedtrappen i bygget er produsert med vanger av flattstål, trinn før mørtel og strenderfritt spilerekkverk.