Adresse: Blisterhaugvegen 15, 7078 Saupstad
Kunde: Skanska Bygg Trondheim
Leveranse: Trapp og rekkverk
Ferdigstilt: August, 2018