Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen
for å sikre feieren adkomst. I enkelte tilfeller må det også monteres feieplattformer.
Midthaug leverer taksikringsprodukt i høy kvalitet, som er testet og godkjent av Sintef.
Gjeldene CE-merking og Norsk Standard for produktene finner du på siste side.
I vårt sortiment finner du takstige, feietrinn, feieplattform, skyvestiger, og stigefester.
Alt som skal til for å trygge arbeidsforholdet på taket for deg, eller feieren.

For mer info:

Brosjyre.
Nettbutikk.

Bestilling kan gjøres på følgende måter:
– Telefon: 71 20 15 00
– Mail: salg@midthaug.no
– Nettbutikk: nettbutikk.midthaug.no