Alle våre rekkverk oppfyller kravene til høyder og åpninger fastsatt i TEK 17.
Rekkverkene har en høyde på 1.0 m, også i trapper selv om minimumskravet her er 0.9 m.

Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsrett ved prosjektering og montering samt sertifisert kvalitetssystem.