Brødrene Midthaug produseres og leverer rekkverk til damanlegg.