Her viser vi et utvalg horisontale rekkverk, med ulike felt og løsninger.
Våre rekkverk oppfyller kravene til høyder og åpninger fastsatt i TEK 17.
Samt kravene til styrke i nasjonalt tillegg til NS-EN1991.
Rekkverk av glass har forøvrig utførelse iht. NS-3510.
Anbefalinger i Byggforskblad 536.112 ivaretas også.

*Rekkverk merket med stjerne tilfredsstiller ikke krav iht. TEK17 med hensyn utforming.
Disse kan brukes industriområder, eller der fallhøyde er mindre enn 50 cm.