Midthaug har gått "gradene" fra smie til moderne industriell produksjon.
Etter som tidene og samfunnet har endret karakter og nye muligheter åpner seg.
Fra konstruksjon til produksjon omsettes teori til praksis,
hvor gode løsninger produseres på "løpende bånd" i en kombinasjon av dyktige fagarbeidere og CNC-styrte maskiner.
som: sveiseroboter, rørvalser, knekkepresser, stanse-/niblemaskiner, og plate-/rørlaser.

Vår nye fabrikkutvidelse på 3.400 m2 har åpnet nye muligheter,
takket være en kombinasjon mellom god logistikk og moderne maskinpark.