Midthaug kan tilby et bredt spekter av produkter for tilkomst og sikkerhet i industriarealer.
Produktene er enkle og solide som samtidig er konstruert slik at de fleksibelt kan tilpasses ulike mål ved montering.
Stål og aluminium kombineres i flere av produktene for å utnytte de beste egenskapene ved begge materialer.
Alle våre industritjenester i stål leveres i varmforsinket utførelse, som i tillegg kan pulverlakkeres.
Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsrett ved prosjektering og montering, samt sertifisert kvalitetssystem.

 

Her presenteres et utvalg av disse:

 

Industriporter:
Industriport som oppfyller kravene i NS-EN ISO 14122-3. Industriporten består av en sveist ramme av hulprofil 40×40 mm og rør ø42,4 mm.
Som sparkelist monteres det en skinne på 6×100 mm i aluminium. Denne festes med popnagler på stedet.
Portene har justerbare hengsler, slik at åpning mellom stolpe og portblad kan justeres.
Håndløper og knelist følger samme linje som våre industristendere PS-14. Port kan monteres mot utside av dekkekant eller ned på gulv.
Til å stenge porten brukes slåer. På bildene nedenfor vises to varianter vi tilbyr.

 

Portbøyler og rekkverk:
Dette er en enkel og fleksibel bøyle-port av aluminiumsrør ø42,4 mm, slik at lengden kan kappes og tilpasses ved montering.
De kan også monteres som dobbelt portblad mot hverandre, slik vist på illustrasjon.
Stolpene har sammen fasong som våre industri stendere, slik at de følger samme linje når de monteres.
Det leveres med plater som kan settes inn i hengslene slik at porten bare kan åpnes en vei.

 

Gangbaner:
Vår løsning innen gangbaner kan     benyttes til flere ulike formål og består av ulike standardiserte komponenter for rask og kostnadseffektiv levering.
Det er lagt mer vekt på solid utførelse og høy fleksibilitet enn på utseende og design. Altså tiltenkt områder av bygg som ikke profileres for publikum samt til ulike sammenhenger ved industri, anlegg eller lager.
Det er blant annet hull langs vangene, slik at seksjonene også kan monteres i 90 grader uten tilpasninger. Vangene kan også koples sammen ved vinkel opptil 6 grader, altså 10% stigning.

 

Justerbare trapper:
Rettløpstrapper med justerbar stigningsvinkel og utvalg på antall trinn slik alle høydeforskjeller fra ca. 0,8 til ca. 2,8 meter kan tas opp ved bruk av kun standardiserte komponenter.
Trappene kan monteres sammen med gangbanekonseptet eller direkte til dekkekant. Bruksområder er Industri og andre sammenhenger hvor det ikke kreves barnesikkert rekkverk.

 

Avrenningssytem og rister:
Renner for drenering er aktuelle ved bygging av garasjeanlegg med betonggulv.
Renner og rister satt i system for at man enkelt skal kunne prosjektere og montere renner før gulvstøp og deretter sikre rask montering av rister i etterkant.
Ristene har bærejern 50×3 mm og maskeåpning 34×38 mm og er dermed egnet for trafikk av biler, lastebiler og mindre gaffeltrucker.