Midthaug leverte strekkmetallfasade, hovedtrapp og rekkverk til Kimen Kulturhus. Løsningene er utviklet spesielt til prosjektet i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

  • Strekkmetall fasade over en total veggflate på ca. 3200 kvm.
  • Dette fordelt på 600 elementer med strekkmetall sveist til rammer for innfesting og stabilitet.
  • Hovedmålet er dekorelement foran klimavegg.
  • Strekkmetallets utforming gjør at det foran vindu også har en funksjon som solskjerming.

Kimen Kulturhus er på totalt 15700 kvm og ble åpnet i august 2015.

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken Arkitekter og JST Arkitekter.