Fasadekunstverket «Lystsenteret» er et kunstverk av kunstnerne Beret Aksnes og Vegar Moen.
Eier: Trondheim Kommune

27. februar 2016 flytter de første beboerne inn i et nytt kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Jarleveien i Trondheim.
HENT har vært totalentreprenør for bygget, som er oppført i massivtre og rommer 44 boenheter.
Midthaug har produsert, levert og montert perforerte fasadeplater. Mønsteret i den perforerte platefasaden viser snitt av hjerneceller.
Mønsteret er scannet og gjengitt med våre moderne CNC styrte stanse maskiner etter kunstnernes design.