Brødrene Midthaug har produsert, levert og montert dekorfasade i perforert CortenStål på Hvervenmoen handelspark på Hønefoss.
Fasaden er montert på Z-profiler. Med vår moderne maskinpark for perforering, så er det nesten bare fantasien som legger begrensing for hullmønster og bruksområder.