Branntest R30

Brødrene Midthaug AS har fullskalatestet en 180 ⁰ repostrapp i stål med mørteltrinn. Som den aller første produsent av ståltrapper, kan Midthaug tilby ståltrapper som holder kravene satt til R30, uten å måtte brannmale eller montere sprinkelanlegg i forbindelse med trappen. Branntesten ble gjennomført hos Sintef NBL AS i henhold til NS-EN 1365-6. R30 er simulert brann i 30 minutter med en sluttemperatur på 849 ⁰ C. Kravet er at trappen skal kunne brukes når den er nedkjølt til en temperatur der mannskap kan gå inn for søk/redning. Brødrene Midthaug AS har arbeidet i flere år med å dokumentere at våre ståltrapper tilfredsstiller kravene som nå ligger til grunn i NS-EN 1365-6, som er en europeisk standard. Så vidt oss bekjent har ingen tidligere gjennomført en slik test i full skala etter denne normen i Europa.

Brødrene Midthaug AS har lang erfaring med at det kan settes krav til R30 for trapper til innendørs bruk. Problemet har vært at det ikke har vært utarbeidet en standard som beskriver hvordan kravet til R30 skulle dokumenteres, inntil den nye standarden NS-EN 1365-6 som nå har kommet. Med R30-dokumentasjon åpner det seg et nytt marked for bruk av ståltrapper.

Kvalitetssikring

Testen er utført på en slik måte at vi kan bruke testresultatene på andre sammenlignbare trappekonstruksjoner. Trappen som besto testen hadde slyngrenset og pulverlakkert overflate, noe vi tror hadde en positiv innvirkning på utfallet av testen. Brødrene Midthaug AS produserer alle sine trapper i seksjoner i eget fabrikkanlegg, og utfører selv slyngrensing og pulverlakkering. Trappene blir sendt til kunden og montering blir utført av egne ansatte montører som ivaretar kvaliteten på sluttmontasjen. På denne måten sikrer vi kvaliteten fra måltaking, konstruksjon, produksjon og sluttmontering. Det er viktig å ha kontroll med hele prosessen, inklusiv materialvalg og kvalitetssikring. På den måten kan vi dokumentere at de valgte løsninger tilfredsstiller forutsetningene satt til R30 på våre trapper.

Dokumentasjon

thumbnail of r30_trapp_branntestet_og_dokumentertthumbnail of RISEFR 010-0230_Rev2