• Prosjettype Trapper, rekkverk og fasader
  • Byggemateriale: Stål og glass
  • Skanska Stjørdal Kulturhus
  • Prosjektår: 2014 - 2015