AS Brødrene Midthaug – leveranser til Kimen kulturhus i Stjørdal.
Prosjektert av Region Trøndelag.