AS Brødrene Midthaug – leveranser til Nye Molde Kulturskole.
Prosjektert av Region Nordvest.