AS Brødrene Midthaug – leveranser til Elveparken Benterud (Byggetrinn 1).
Prosjektert av Region Innlandet.