Brødrene Midthaug AS har startet kartlegging av våre leverandører og andre forretningspartnere og i tiden framover vil vi jobbe for å forebygge og begrense risikoen rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom undersøkelser og eventuelt iverksette tiltak.

Forespørsel – Ønsker du å få vite mer om hvordan vi jobber med temaet?
Kontakt oss her!.