Vi er først ut i Norge med å prøve neste generasjon resirkulert stål SSAB Zero STEEL

Vi er først ut i Norge med å prøve neste generasjon resirkulert stål SSAB Zero STEEL

publisert i Nyheter | 0

Brødrene Midthaug AS er den første produsenten av stål produkter i Norge som tar i bruk SSAB Zero STEEL. I vår fabrikk bearbeider vi stål til trapper, rekkverk, balkonger og strekkmetall for det norske markedet.

Midthaug arbeider med å redusere klimaavtrykk av våre produkter, derfor SSAB Zero STEEL.

SSAB tar neste steg mot en mer bærekraftig fremtid, med verdens første utslippsfrie stål i sitt slag. SSAB Zero STEEL er laget av resirkulert stål og produsert med fossilfri elektrisitet og biogass – noe som resulterer i stål med praktisk talt ingen fossile karbonutslipp.

SSAB Zero STEEL tilbys kun i et begrenset sortiment, og blir brukt i vår produksjon der det er hensiktsmessig.

 

Spørsmål og svar:

SSAB Zero STEEL er stål laget av resirkulert stål. Den har nesten null utslipp under stålproduksjon, uten massebalansering av utslippsreduksjon eller karbonutslippskompensasjon.
SSAB Zero STEEL er et nesten nullutslippsstål innen jernfremstilling, stålproduksjon og valsing, men ikke helt fossilfritt, da råmaterialet er skrap. Det resirkulerte stålet ble opprinnelig produsert med kull og fossilt brensel.
Det første trinnet i å lage SSAB Zero STEEL er å mate den elektriske lysbueovnen (EAF) med skrap. Varme genereres fra en elektrisk lysbue mellom elektrodene. Oksygen blåses inn i ovnen, og kalk- og slaggskummere tilsettes for å kombineres med urenhetene og danne slagg. Smeltet jern trekkes ut og helles ut via en tappetut. Gjennom hele prosessen vil kun fossilfri elektrisitet og drivstoff bli brukt – noe som resulterer i SSAB Zero STEEL stål som sluttprodukt.