Smittevern – koronavirus

Smittevern – koronavirus

publisert i Nyheter | 0

Smittevern koronavirus

Brødrene Midthaug AS har satt i verk en rekke tiltak for å begrense smitte av koronavirus og eventuelle konsekvenser av at ansatte i selskapet skulle bli smittet eller satt i karantene.

Selskapets ledergruppe og HMS-ansvarlige er tett på situasjonen, og vil i de kommende ukene daglig vurdere risiko og nye tiltak for å begrense smitte.

Som de fleste andre norske bedrifter er det innført reguleringer knyttet til håndvask, renhold, reisevirksomhet, møter etc.
I tillegg til dette er det gjort ytterligere tiltak ved vår fabrikk på Kleive. Dette omfatter inndeling av produksjonsstaben i 2 skift som jobber uavhengig av hverandre, samt restriksjoner på bevegelse mellom de ulike deler av fabrikken.

For å sikre leveransene til våre kunder er det foretatt risikovurderinger rundt tilgang til råvarer, vår produksjonskapasitet ved egen fabrikk, transport og montasje.

Det er på nåværende tidspunkt ikke avdekket noen forhold som reduserer vår leveranseevne.

Selskapets ledelse arbeider løpende med ytterligere tiltak for å redusere risiko for smitte og konsekvensene av eventuell smitte for våre kunder.

Nærmere detaljer om de ulike tiltakene som allerede er iverksatt fås ved henvendelse til undertegnede.

 

Kleive, 13.03.2020

 

Jarle Lerøen

Økonomisjef og HR-ansvarlig
Tlf. 915 20 018
Mail: jarle.leroen@midthaug.no