Salg og Prosjektering

Tore Nilssen

Regionleder

954 37 108

tore.nilssen@midthaug.no

Torgeir Malmo

Prosjektleder

926 91 755

torgeir.malmo@midthaug.no

Svenn Fredrik Aarvik

Prosjektselger

922 59 292

svenn.arvik@midthaug.no

Arnt Ove Sævik

Prosjektselger

902 05 896

arnt@midthaug.no

Lars Erik Lund

Prosjektselger

489 41 055

lars.erik.lund@midthaug.no

Beliggenhet