Adresse: Daleveien 2-12, 4328 Sandnes
Kunde: Kruse Smith AS
Leveranse: Rekkverk
Ferdigstilt: Juli, 2009