Adresse: Horgveigen 2, 7054 Ranheim
Kunde: Maja Eiendom AS
Leveranse: Trapper, rekkverk og leider
Ferdigstilt: Februar, 2015